Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế năm 2017

Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế năm 2017 như sau: Thông tin việc làm: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Bác sĩ đa khoa hạng III bao gồm 2 chỉ tiêu. 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 3. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 03/7/2017 đến hết ngày 28/7/2017. 4. Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Cơ quan Bệnh viện...

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, tuyển dụng viên chức y tế năm 2017

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 như sau: Thông tin việc làm: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Bác sĩ đa khoa hạng III: 02 chỉ tiêu. 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 3. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 29/6/2017 đến hết ngày 19/7/2017. 4. Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển:...