Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế năm 2017

Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế năm 2017 như sau:
Thông tin việc làm:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Bác sĩ đa khoa hạng III bao gồm 2 chỉ tiêu.
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
3. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 03/7/2017 đến hết ngày 28/7/2017.
4. Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Cơ quan Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, số 95 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh.
*** Chi tiết thông báo như sau:

Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế năm 2017
Đánh giá bài viết

Chia sẻ bài viết:

Xem thêm bài viết